Virtuális múzeum

Szenátorok asztala


 

Szenátorok asztala

„Városbírói asztalnak” nevezik a bútordarabot, amely évtizedekig állt a várostörténeti kiállításon, holott mérete éppen akkora, hogy a 8 belső tanácsos (szenátor) elfért körülötte. Ennél tárgyalták a város legfontosabb ügyeit, itt hoztak, akár halálos ítéleteket is, a helyi bűnperekben.
Művészettörténeti leírással nem rendelkezünk, de tudjuk róla, hogy diófából készült 1764 tavaszán. Arról sincs tudomásunk, hogy ki lehetett az a kiváló asztalosmester, akitől az ajándékozó Fournier János rendelte.
Az adományozó fura pályát futott be Kőszegen. Johann vagy Jean Fournier, Mária Terézia francia származású testőrhadnagya (hacsérosa), 1861 őszén nyugdíjasként érkezett a városba, a mai Jurisics Miklós tér 9. számú házba költözött. Szinte hihetetlen karrierje csúcsaként a következő tavaszon szenátorrá választották. Nem véletlenül, hiszen az uralkodónő mellett olyan támogatója akadt, mint a kőszegi születésű királyi személynök Szvetics Jakab. A hirtelen emelkedés a város vezetői közül többeknek nem tetszett, mert saját hatalmuk korlátozása mellett a város önkormányzatának megsértését vélték benne, de nyíltan nem mertek fellépni. Kezükre játszott azonban a hadnagy lobbanékony és összeférhetetlen természete. Különböző ügyek miatt több eljárást indítottak ellene, ezek között két házasságtörés is szerepelt. A vádolt nemesi származása és nagybefolyású mentorai miatt teljes sikerre nem számíthattak, de a városon belül elszigetelték. Több éves utóvédharca után Fournier szinte észrevétlenül távozott, házát 1768 körül adta el gr. Batthyány III. Ádámnak.
Talán az utolsó barátságos közeledés a két fél között, éppen ezen asztal kapcsán történt: 1764. április 3-án a tanács köszönetét fejezte ki legújabb tagjának, hogy a régi rozoga bútort újra cserélhették.

/Söptei Imre/

Források:
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára Kőszegi Fióklevéltár Kőszeg Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1763. ápr. 3.
Bariska István - Söptei Imre: A kőszegi Jurisics tér 9. sz. ház története. Kézirat. Kőszeg, 2006.
Söptei Imre: A francia hadnagy szeretői? Jean Fournier szenátor tündöklése és bukása. Kézirat. Kőszeg, 2012.