Helyi értéktár

FANCZ BÁLINT KŐSZEGET ÁBRÁZOLÓ FOGADALMI KÉP 1746-BÓL


 

A Kőszegi Városi Múzeum állandó kiállításán megtekinthető, barokk kegykép – helyi jelentőségén túl – országos viszonylatban is egyedülálló értéket képvisel.

Az alsó-ausztriai és nyugat-dunántúli területeket 1729 óta több ízben is elérő, s az állatállomány nagymértékű pusztulásával járó marhavész súlyos pénzügyi, kereskedelmi és az élelmiszer-ellátásban is jelentkező veszteségeket okozott a vidék települései számára. A kőszegi tanács az újabb járvány hírére – a környező városokban részben még protestáns gyökerű lakosság katolikus hitének elmélyítését is célzó, mindamellett a 17. század utolsó harmada óta egyre népszerűbbé váló, különböző támadások, tűzvészek, árvizek, betegségek, stb. elhárítására (hasonlók a magánájtatosság köréből is ismertek) – ún. fogadalmi tábla készítésére határozta el magát. 

A bécsi származású, kőszegi városi mesterként dolgozó Fancz Bálint képíró főként írott forrásokból ismert egyházi megbízásai közül szerencsés módon fennmaradt festmény a hazai, dunántúli barokk művészet és népi kultúra értékes emléke. Dekoratív kronosztikonja a pontos évszámot: 1746 is megőrizte számunkra.  Eredetileg a szomszédos rőtfalvai (Rattersdorf, Burgenland) kegytemplom számára felajánlási ajándékként készült, később azonban hosszú ideig a városháza nagytermének dísze, s ily módon fontos tanácskozások tanúja volt.

Jelentőségét növeli, hogy mai tudásunk szerint a csodatévő Mária alakja mellett látható – Szent Vendel, mint a pásztorok és juhászok védelmezője, valamint Szent Lénárd, a rabok középkor óta ismert oltalmazója és mindenféle betegségek gyógyítója – megjelenésének a környező területeken legkorábbról fennmaradt példáját tisztelhetjük benne.

Különösen értékes a fekvő formátumú, nagyméretű festményen látható teljes városábrázolás, amely azon túl, hogy helyenként a legapróbb részletekig hitelesen örökíti meg Kőszeg 18. század közepi képét – nélkülözhetetlen forrásává válva az egyes házak kutatásának –, általános jellegű építészettörténeti és művelődéstörténeti tanulságokkal is szolgál. Képes rávilágítani s ezáltal szemlélőjét közelebb vinni a korszakban egyre átfogóbban érvényesülő, jezsuita szemléletű világkép megismeréséhez.