Helyi értéktár

FESTETICH IMRE SZELLEMI ÉS TÁRGYI ÖRÖKSÉGE


 

A közép-európai térség, amelyhez a Festetics családnak, utódaiknak, rokonaiknak és követőinek munkássága köthető – és kiemelten a Nyugat-Magyarország, Dél-Csehország és Ausztria – a „természet genetikai törvényeinek” első megsejtője (Festetics Imre), egyértelmű felismerője (Gregor Mendel) és újrafelfedezői (Correns, Tschermak) révén a genetika bölcsőhelye. Ugyanakkor az egymással rokonsági szálakkal is összekapcsolódó Festetics és Chernel családok révén a Budapest–Kőszeg–Bécs-tengely mentén alakult ki az egyetemes természet­védelem gondolata is. Ez a hagyomány a térségi és egyetemes tudomány számára egyaránt érték!

Kőszeg Város számára kiemelkedő annak a ténynek a léte, hogy egy falai között élt polgára tudományos teljesítményével, publikációs munkásságával valaha a világ élvonalában tevékeny­kedett. Festetics Imre szellemisége nemcsak az örökléstan illetve a tágabb értelemben vett biológia művelőinek állít követendő példát, hanem bemutatja a tudomány vérkeringését figyelő és értő vidéki tudós fáradhatatlan szorgalmát is.

A kőszegi tudósról készült egyetlen ismert hiteles festmény a Kőszegi Városi Múzeum tulajdona. A városban található Festetics Imre hajdani lakóhelye (Kőszeg, Chernel utca 10.), a Festetics-Chernel-palota, amely több figyelemre méltó egykori tulaj­donosa mellett a „genetikus gróf” emlékét is őrzi. Ezen helyezték el Festetics Imre és Chernel István egy-egy emléktáblája.

Kőszeg tehát sok-sok szállal kötődi Festetics Imre emlékéhez. A városnak múltjában gyökerező nemes kötelessége, hogy ennek a szellemiségnek és a tudós gróffal kapcsolatos tárgyi emlékeknek őrzője és megőrzője legyen!