Hírek & események

Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár


Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár
Tisztelt Látogatók, Olvasók!
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Városi Múzeum életében nagy változást hozott az új esztendő. Az eddig különálló intézmények 2021. január 1- jétől már összevontan, Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár néven látják el kulturális feladataikat. Továbbra is élnek a könyvtár és a múzeum saját Facebook oldalai, de Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár cím alatt elindult az egyesített intézmény új profilja is.
Az intézmény facebook oldalát Básthy Bélának, Kőszeg város polgármesterének gondolataival nyitjuk meg:
„Január 1-jétől városunk két kulturális gyűjteményi intézménye Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár néven összevont intézményként működik tovább Révész József igazgató és Lajos Tiborné igazgató-helyettes vezetésével. Az összevonással két hasonló karakterű intézmény egyesült. Mindkettő jelentős gyűjteményeket kezel, ezek a gyűjtemények adják legfőbb erőforrásukat, vonzerejüket. Közös céljuk, hogy gazdag, jellegzetesen kőszegi gyűjteményeik segítségével minőségi kulturális fogyasztásra, művelődésre és közösségi életre neveljenek és ösztönözzenek, táplálva az igényt ezen kulturális javaink megőrzésére és újabbak létrehozására. Bízom abban, hogy a rendelkezésre álló személyi és anyagi erőforrások, valamint működési terek összehangolt használatával, egységes irányítással működő intézményünk hatékonyabban tudja ellátni feladatait: a látogatható terek nyitvatartását, a látogatók kiszolgálását, a gyűjtemények kezelését, az ezekre építő kultúra közvetítő események, rendezvények szervezését. További célunk, hogy az intézményhez harmadik egységként csatlakozzon a kőszegi levéltár, és így a teljes kőszegi gyűjteményi örökség egy városi fenntartású intézményben legyen elérhető, megismerhető és kutatható.”
Polgármester úr szavaival összhangban, az intézmény fő feladatának tekinti a város emlékeinek, kincseinek feltárását, őrzését és bemutatását. Azon dolgozunk, hogy Kőszeg gazdag múltját, tárgyi és szellemi örökségét az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint változatos témában rendezett közművelődési, múzeum és könyvtárpedagógiai valamint családi programok keretében minden korosztállyal megismertessük, megszerettessük.
Hisszük, hogy a múlt ismerete serkenti a képzeletet, ösztönzi a gondolatokat és alakítja a közösséget.
A tárgyak, történetek, emlékek megőrzésével és megosztásával összekötjük Kőszeg és a szomszédos közösségek lakóinak egymásba fonódó múltját, hogy közösen alakíthassunk ki egy jobban megismerhető jövőt. Célunk megteremteni a lehetőséget arra, hogy utódaink is büszkék legyenek városunk kulturális értékeire.
Kérjük, legyenek partnereink ebben a nemes feladatban, építsük fel közösen a kultúra kőszegi fellegvárát.
A Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár munkatársai!