'Tízperces tárlat'

A reformáció és Kőszeg


 
A reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából rendezett országos eseménysorozathoz kíván csatlakozni a Kőszegi Városi Múzeum is július 7-től látogatható időszaki kiállításával.
A Luther által 1517-ben elindított vallási megújulás Kőszegre hamar eljutott, a város nagyszámú németajkú lakosságának, illetve az élénk nyugati kereskedelemnek köszönhetően. A városi polgárság körében már a XVI. század második felére többségbe került az evangélikus hívek száma. 1618-ra felépült a magyar gyülekezetnek szánt mai Szent Imre templom.
A protestáns virágkornak is tekinthető időszaknak az ellenreformációs/rekatolizációs törekvések vetettek gátat. 1681 után az evangélikus gyülekezet Nemescsóra szorult ki, de létszámuk a nehéz időkben sem fogyatkozott meg. A majd száz éves elnyomás után II. József tette lehetővé számukra a városba való „visszaköltözést” türelmi rendeletével. Így a gyülekezet újból a város tevékeny részét képezhette, egyesületeket, iskolákat alapítottak, nyomdák kötődnek nevükhöz.
A kőszegi reformátusságra vonatkozó korai forrásaink csekélyek, közösségük 1933-ban alakult gyülekezetté. Egyházuk XX. századi történetéből mutat be néhány relikviát a kiállítás.
A tárlaton olyan könyvritkaságok láthatók, mint a festett iniciálékkal díszített XV. századi városi Biblia, illetve egy száz évvel későbbi, 1579-ben nyomtatott német nyelvű Luther-Biblia is. A kőszegi nyomdákban készült könyvekből , valamint a felekezetek liturgikus tárgyaiból is megtekinthető egy kisebb összeállítás. A kiállítási tárgyak nagy részét az evangélikus és református gyülekezet, valamint a katolikus plébánia bocsátotta a múzeum rendelkezésére a tárlat erejéig, így most olyan emlékek is megtekinthetők, melyeket máskor nem láthat a nagyközönség.
 
A kiállítás a Kőszegi Várkiállításban (Rajnis utca 9.) tekinthető meg 2017. szeptember 30-ig, kedd - vasárnap 10-17 óra között.