'Tízperces tárlat'

Azok a boldog békeidők! Társasélet Kőszegen a dualizmus korában.


 „Azok a boldog békeidők- Társas élet Kőszegen a dualizmus korában”

A Kőszegi Városi Múzeum jelen kiállításával a kiegyezés és az I. világháború közötti boldog békeidőkről kíván megemlékezni. A tárlat az Osztrák-Magyar Monarchia korából származó Kőszeg város társasági életének emlékeiből nyújt válogatást. A nagy háború pusztulást hozó esztendei után így emlegették Európa-szerte ezt az időszakot: „azok a régi szép idők”, Belle Époque, The Good Old Days, Die Gute Alte Zeit. Szerették úgy gondolni, hogy az volt a mesebeli aranykor, az ipar és a művészetek legtökéletesebb kora. A forradalmak lecsendesülésével, a polgári fejlődés egységesebben érvényesült a kontinensen, így a haladás is gyorsabb ütemben terjedt el Közép-Európában, hazánkban is. Kőszeg régi szabad királyi város lévén a korai kulturális igényű, polgáriasodott városok között tűnt fel.

Visszaidézve ezeket az éveket megláthatjuk valóban olyan édes volt-e ez a boldog béke? Hogyan szórakoztak a kőszegi polgárok, milyen ruhát viseltek a mindennapokban és báli esteken?  A látogatók a város ekkor alakult egyesületeinek közösségteremtő- és formáló szerepének tárgyi emlékeit vehetik szemügyre. 

A kiállításhoz múzeumpedagógiai programok és előadások is kapcsolódtak.

A tárlat a Kőszegi Várkiállítás időszaki kiállítótermeiben (Kőszeg, Rajnis utca 9.) volt megtekinthető.

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg az új időszaki kiállításunk     „ Azok a boldog békeidők ” –Társas élet Kőszegen a dualizmus korában címmel.  A Kőszegi Városi Múzeum a megvalósított projekttel a kiegyezés és az I. világháború közötti boldog békeidőkről kíván megemlékezni azáltal, hogy a gyűjteményében fellelhető kiemelkedő, korabeli tárgyakat bemutatja. A kiállítás kielégítésül is szolgált a „szépre vágyó” helybeliek és turisták esztétikai érzékenységének. A látogatók a város ekkor alakult egyesületeinek közösségteremtő- és formáló szerepének tárgyi emlékeit tekinthetik meg.  

A kiállítás gondolata Győrfi Rózsa művészettörténésztől származik, aki érdeklődéssel fordult a kőszegi bálok, báli viseletek iránt. A pályázat benyújtásakor már tovább bővült a téma a helyi egyletek alapításának és életének bemutatásának igényével.  A tárlat az Osztrák-Magyar Monarchia korából származó Kőszeg város társasági életének emlékeiből nyújt válogatást. Kőszeg régi szabad város lévén a hamar kulturális igényű, polgáriasodott városok között tűnt fel. Ahogyan egyleteik alapítását is az elsők között tartják számon az országban.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kiállítás a Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményeinek esszenciális tárgyaiból valósulhatott meg. Minden darab a város életének az érintett korszakából örökül hagyott relikviája, a hely felbecsülhetetlen értékű tárgyi emléke.

A kiállítás tartalma
A tárlat első termében a kőszegi szórakozási lehetőségek és társasági élet helyszínei kaptak helyet. A látogatókat egy impozáns kávéházi enteriőr fogadja, ahol korabeli bútorok, újságcikkek, hirdetések, társasjáték, és egy különleges tárgy, egy graphophone is szemügyre vehető volt. A terem másik szegletében egy fiatal hölgy szobájába nyerünk betekintést. Szép kétrészes, ibolyás mintájú, különleges csipkegallérral ellátott női ruhát állítottunk ki, mindemellett divatlapokból inspirált női viseleteket is bemutatunk. A kiállítás egyedi darabja a kőszegi Schäffer szabó fűzője, mely eredeti babáján maradt meg. A tárlat interaktív részét képezi, az a vitrin, ahol „fotózkodó” látogatóinknak igyekeztünk kedveskedni. A látogató képet vihet el magáról, egy korabeli fénykép után készült férfi/nő képébe helyezve arcát, közben a vitrinben látható műtárgy, a cilinder/szalmakalap is a kép részeként „elvihető”.
Bemutatott témák: A társasági élet színterei, A békeidők divatja, Bálok a régmúlt időkben

Az időszaki kiállításoknak elkülönített másik teremben a kőszegi egyletek kerültek bemutatásra. Közülük is kiemelten szerepeltettük a még ma is működő egyesületeket. Korabeli sajtó írásaival prezentáltuk a hajdani mulatságokat, valamint minőségi textilek installálásával a bálok hangulatát és díszítését igyekeztünk felvillantani. Az egyesületekhez köthető darabokat külön vitrinekben mutattuk be. Ebben a teremben kerültek megrendezésre a kiállításhoz kapcsolódó kísérő rendezvények, előadások is. A múzeumi folyosón tánclépések lábnyomait matricáztuk fel, hogy a látogatók a kor kedvelt táncainak lépéseivel vidáman távozzanak.

 Bemutatott témák: Kőszegi Mulatságok és egyletek, Az egylet életről, Kőszegi Kaszinó, Concordia énekkar, Kőszeg Város Fúvószenekara, Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

A kiállítás rendezése során figyelmet szenteltünk annak, hogy a később helyben zajló foglalkozások és rendezvények is a felidézett miliőben valósulhassanak meg.

 

A kiállítás és a múzeumpedagógiai program megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap 1,5 MFt-tal támogatta!