Kőszegi tudástár

Szent Imre-templom - Szent Imre-szobor


 

Szent Imre-nap - Szent Imre-templom - Szent Imre-szobor 

SanCtVs EMerICVs DVx HVngarIae –
„Szent Imre Magyarország hercege” a szövegbe rejtett kronosztichon szerint a festett szobor 1722-ben állíttatott a főbejárat feletti tört timpanonnal ellátott kisméretű szoborfülkébe. Imre herceg lábainál a magyar és Kőszeg város címere is helyet kapott. Felmerül a kérdés, hogy miért lett az eredetileg protestáns templomnak Árpád-házi királyfi a patrónusa? Talán a magyar nemzetiségű protestánsoktól visszaszerzett ez idő tájt erősen osztrákpárti város magyarságtudatát erősítendőn jelöltek ki magyar szentet a sokáig patrónus nélkül álló templomnak? Talán a jezsuiták behívása volt ilyen befolyással a magyarokra? Talán az egyházközösség, mely a XVIII. század elejére ismét összeszedte erejét szavazás útján, közös döntésből fakadóan választotta Szent Imre pártfogását? Esetleg az 1700-as tűzvész utáni ifjakba vetett bizalom fohászaként fordultak a fiatalok védőszentjéhez, Szent István fiához, Szent Imréhez? A válasz kutatás alatt.

A szokás úgy tartja, hogy államalapító Szent István királynak több gyermeke is született Boldog Gizellával kötött házasságából. A gyermekkori betegségeket azonban csak Imre élte túl. Imre szerény fiatalember volt, tanítója Gellért szerzetes, későbbi püspök. István örököseként nevelte a herceget, aki azonban vadkanvadászat közben halálosan megsebesült. Szentéletű ifjúként liliommal szokták ábrázolni, amely a szelídség, az alázatosság jelképe.

A plébániatemplom névadó szentmiséjét maga a bécsújhelyi püspök, Franz Anton Puchheim celebrálta. Az alkalom egyben köthető lehet Imre születésének 700. évfordulójához is.[1]

1615-18. templomépítés
1673.templom átvétele a protestánsoktól
1697. plébániatemplommá minősül
1700. tűzvész
1703/5. templom névadó szentmise
1722. szobor elhelyezése
1805. ifj. Dorfmaister István Szent Imre hódolata Szűz Mária előtt főoltárképének elhelyezése

Lelepleződött a rejtély:
1697-es Kazó István kánoni vizitációjára és Batthyány 1756-os vizitációjára Söptei Imre hívta fel a figyelmem, melyekből kiderül, hogy egyszerű a templom patrónus szent választásának oka. A megoldás pedig, hogy mivel a plébános nem tudta mikor volt annak egykori felszentelése (honnan is tudta volna, hiszen a protestánsok építették) így a „hitújítóktól” való „visszavétel” ideje környékéről választották a szent ünnepnapját, azaz november 5-ét. Ez a Szent Imre-templom elnevezésének története. 

Felhasznált irodalom:
Dr. Bariska István-Németh Adél: Kőszeg. Panoráma. Magyar városok. Győr.2000.
[1] Söptei Imre kutatásai nyomán.

/Andrási Erika/